ArcellorMittal slogan

Slévárenské písky

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. je nejmladší dceřinou firmou ostravského hutního gigantu a v rámci skupiny AM nabízíme kromě široké nabídky výrobků a služeb našich provozů strojírenského a slévárenského charakteru také vedlejší produkty výroby. Tento nabídkový list je zaměřen na představení a nabídku prodeje odpadních písků ze slévárenského provozu, především písků křemičitého charakteru. 

 

Co nabízíme:

 • Slévárenský odpadní písek křemičitého charakteru, šedozelené barvy

 • Směs přírodních, použitých formovacích písků

 • Přesívaný, 0,8 mm granulometrie, s možností rozpadavých hrudek do max. 20 mm

 • Složení: 80% křemičitý písek, 17% přírodní jílovitý (zelený) písek, 3% pojivo – vodní sklo

 • 5-8% vlhkosti

 

Využití:

 • Především pro stavební účely výplňového charakteru

 • Zásypový materiál

 • Materiál pro přípravu malt ve stavebnictví

 • Ideální využití jako posypový materiál pod dlažby

 • Zásypy výkopů po kladení inženýrských sítí

 • Další využití ve stavebnictví

 

Nezávadnost využití:

 • Písky neobsahují fenol a formaldehyd

 • Složení písku nemá vliv na podzemní zásoby pitné vody

 • 1x ročně provedena analýza u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

 • Požadovaná laboratorní stanovení:

  • v sušině – PAU(6), NEL

  • ve vodním výluhu: pH, PAU(6), NEL, Zn, Pb, Cd, Cr celk

 

Obchodní podmínky: 

 • Strategie prodeje je postavena nikoli na počtu odvezených tun ale na počtu odvážených nákladních vozidel, či návěsů.

 

Vozidla s max. nákladem do 3 tun:

90 Kč/auto

Vozidla s max. nákladem do 10 tun:

250 Kč/auto

Vozidla s max. nákladem do 16 tun:

320 Kč/auto

Vozidla s nákladem nad 16 tun:

450 Kč/auto

 
 

 

Odběry většího charakteru se cení individuálně, stejně jako odběry po železnici.

 

 • Platba je realizována předem na pokladně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V případě zájmu lze předem vystavit zálohovou fakturu. Po vyzvednutí vstupu do areálu ArcelorMittal Ostrava je prázdné vozidlo zváženo, poté naložen předplacený náklad, znovu zváženo a probíhá výjezd z areálu.

 • V současnosti pracujeme na zjednodušení celého procesu a také na zvýhodnění pravidelných odběrů minimalizací administrativní zátěže při prodeji. Při pravidelných odběrech je možné vyřídit trvalý vstup do areálu nebo také u prověřené firmy zajistit odběr na fakturu.

 • V případě zájmu jsme schopni předat vzorek písku k posouzení

 

Nabídkový list

 

Nabídkový list

 

  

Kontakty:

 

Ing. Pavel Machovčák, Ph.D.

T +420 595 684 401
M +420 720 747 510 

Pavel.Machovcak@arcelormittal.com

 

Tibor Hostovičák – technické dotazy, informace o aktuálním dostupném množství a realizace odběru

T +420 595 682 563 

Tibor.Hostovicak@arcelormittal.com

 

Zuzana Smatanová – vystavení smlouvy, zálohové faktury a adm. podpora prodeje

T +420 595 683 232
F +420 595 685 044

Zuzana.Smatanova@arcelormittal.com